Tọa đàm “Phát triển năng lực sinh viên Trường Quốc tế: Hướng tới Học tập và sáng tạo cùng thế giới”


Với định hướng đào tạo thế hệ sinh viên Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội năng động, sáng tạo, có kiến thức chuyên ngành tốt, có đạo đức và lối sống văn minh, Trường Quốc tế đã xây dựng Đề án phát triển và quản lý chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên nhà trường nhằm hình thành và phát triển lối sống lành mạnh, tích cực, giúp sinh viên hoàn thiện và nâng cao năng lực cá nhân, có tâm thế tốt, nhận thức được rõ giá trị và năng lực của bản thân, đồng thời có đủ các kĩ năng cần thiết để thích ứng với các thay đổi của xã hội.

Nhằm lan tỏa giá trị và ý nghĩa của các chương trình đào tạo thuộc Đề án tới sinh viên các khóa của nhà trường, Trường Quốc tế tổ chức tọa đàm “Phát triển năng lực sinh viên Trường Quốc tế: Hướng tới học tập và sáng tạo cùng thế giới” để giới thiệu rộng rãi các nhóm chương trình tới các đối tượng sinh viên trong trường.

  1. Tên tọa đàm

“Phát triển năng lực sinh viên Trường Quốc tế: Hướng tới học tập và sáng tạo cùng thế giới”.

  1. Thời gian:

09h15 – 11h30, Thứ Ba, ngày 20/6/2023.

  1. Địa điểm

Hội trường tầng 5, Trường Quốc tế – ĐHQGHN (Số 1 Trịnh Văn Bô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

  1. Diễn giả

* Nông Thu Trang

– Trưởng bộ phận điều hành Mạng lưới viễn thông các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanma, Công ty TNHH Ericsson Việt Nam.

– Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính (Đại học Nam Columbia (CSU), Mỹ)

* Lê Nguyễn Bảo Khánh

– Chuyên gia Phân tích tội phạm tài chính (Commonwealth Bank of Australia).

– Thạc sĩ Tài chính – Kế toán (The University of Queensland, Australia).

– Cựu sinh viên chương trình HELP Trường Quốc tế, ĐHQGHN.

* Thầy Chân Không Không

– Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Bellrings.

– Ủy viên BCH Trung ương – Trưởng ban từ thiện Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

* Lê Minh Đức

– Giám đốc Khối Quản lý Đào tạo (Công ty Cổ phần Tập đoàn UB)

– Thạc sĩ Giáo dục (University of Southampton, Vương quốc Anh).

  1. Nội dung chương trình

Giới thiệu hệ thống các chương trình đào tạo kĩ năng mềm, đặc điểm, mục tiêu và tác động của chương trình tới sự hình thành và phát triển tư duy, thái độ và năng lực của người học.

Nhận định của doanh nghiệp về xu hướng phát triển của thị trường lao động tại Việt Nam và trên thế giới, định hướng tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp toàn cầu; yêu cầu năng lực nghề nghiệp cần có của sinh viên trong môi trường lao động quốc tế hóa…

Các kế hoạch, giải pháp, công cụ cần trang bị đối với sinh viên nhằm hoàn thiện và phát triển bản thân…