ThS. Nguyễn Thu Hạnh Hương


 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ (2014)
 • Email: hanhhuong@isvnu.vn / huongnth@vnu.edu.vn
 • Điện thoại: 024 3557 5992 (máy lẻ 31)
 • Địa chỉ: P. 304, Nhà C, Trường Quốc tế, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Phụ trách công tác truyền thông nội bộ.
 • Phụ trách quản trị hình ảnh và thương hiệu Trường.
 • Đầu mối tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo chung của Trường.
 • Phụ trách quản lý tài sản thương hiệu; sản xuất các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông chung của Trường.
 • Xây dựng báo cáo, thống kê, các văn bản truyền thông.
 • Thư ký hành chính Câu lạc bộ Nhà Khoa học trẻ Trường Quốc tế.
 • Quản trị nội dung các kênh truyền thông và mạng xã hội có sử dụng thương hiệu Trường Quốc tế.
 • Phụ trách công tác truyền thông khoa học công nghệ.

Tìm kiếm