Seminar khoa học: “Một số ứng dụng thị giác máy tính trong phẫu thuật nội soi và định hướng nghiên cứu, giảng dạy”


Ngày 4/10/2022, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức seminar khoa học “Một số ứng dụng thị giác máy tính trong phẫu thuật nội soi và định hướng nghiên cứu, giảng dạy”.

Thời gian: 14:00 Thứ Ba, ngày 04/10/2022.

Địa điểm và hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Phòng đọc Thế giới Nga, tầng 4, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Diễn giả: TS. Kim Đình Thái, Giảng viên Khoa các Khoa học Ứng dụng, Trường Quốc tế, ĐHQGHN

Nội dung chính:
+ Những khó khăn và thách thức trong Phẫu thuật nội soi.
+ Một số ứng dụng của thị giác máy tính trong phẫu thuật nội soi.
+ Định hướng nghiên cứu và giảng dạy trong những năm học tiếp theo.