Phòng thí nghiệm


PHÒNG NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH

Tên nhóm nghiên cứu: Các kỹ thuật tính toán và thuật toán trong mạng IoT và hệ cơ sở dữ liệu trên nền điện toán đám mây

Lĩnh vực nghiên cứu: IoT, Hệ thống thông tin, các thuật toán và kĩ thuật tính toán

Chương trình, nội dung nghiên cứu:
Các công bố của nhóm dựa theo 2 hướng chính theo đó mỗi hướng sẽ cho ra trung bình 1 công bố ISI/ 1 năm
+ Các kĩ thuật tính toán trên mạng IoT và cơ sở dữ liệu y tế trên nền điện toán đám mây hỗ trợ ra quyết định
+ Các thuật toán tối ưu tài nguyên trên mạng IoT

Nội dung nghiên cứu:
– Các kĩ thuật tính toán trên mạng IoT và cơ sở dữ liệu y tế trên nền điện toán đám mây hỗ trợ ra quyết định
AI trong y tế
Các thuật toán tối ưu tài nguyên trên mạng IoT

Dự kiến kết quả, số lượng sản phẩm đạt được trong từng năm: 1-2 bài ISI/ 1 năm và/hoặc Bằng độc quyền về Sở hữu trí tuệ

Danh sách các tạp chí mà nhóm dự kiến công bố kết quả nghiên cứu:
+ IEEE Internet of Things Journal (Q1 IF 9.5 in Top 5% of Journal)
+ Expert Systems with Applications (ESWA), ELSEVIER. (SCI-E Q1)
+ Mobile Networks and Applications (MONET) (SCI-E Q1/Q2)
+ Sensors-MPDI (SCI-E Q2) https://www.mdpi.com/journal/sensors
+ Concurrency and Computation: Practice and Experience – Wiley (SCI-E) và/hoặc 1 số tạp chí ISI khác