Hội thảo trực tuyến “Voices of ASEAN Youth”


Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo từ Trường Ngee Ann Polytechnic về việc tổ chức series hội thảo trực tuyến “Voices of ASEAN Youth” dành cho sinh viên Asean. Trong chuỗi hội thảo này, Trường Ngee Ann Polytechnic mời những người trẻ tuổi xuất sắc của Singapore tham dự để chia sẻ các câu chuyện, các kinh nghiệm và suy nghĩ của họ để thành công và tạo ra sự khác biệt trong xã hội hiện nay. Hội thảo đầu tiên được tổ chức với nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: 16h00-17h15, ngày 18/11/2021 (thứ Năm)

Chủ đề: EVOL Vietnam

Diễn giả: Ms Jolly Nguyen

Hình thức: trực tuyến qua ZOOM

Nội dung: EVOL Vietnam là một doanh nghiệp xã hội do bà Jolly Nguyen thành lập năm 2018 nhằm thúc đẩy việc giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần tại Việt Nam. Bà Jolly Nguyen cũng là người điều hành, cố vấn cho các chương trình nâng cao năng lực cho thanh niên và phụ nữ và phát triển bền vững. Bà Jolly Nguyen được lựa chọn là một trong những nhà lãnhđạo trẻ, được cử tham gia nhiều diễn đàn quốc tế (Sáng kiến trẻ Đông Nam Á, Các nhà Lãnh đạo Asean, chương trình Erasmus + ….)