Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về khởi nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo Việt Nam (VSEFI 2023)


Ngày 4 – 5/9/2023, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên “Sáng nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo” (Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation – VSEFI) lần thứ II.

Thời gian: Ngày 4 – 5/9/3023

Địa điểm:  Tòa nhà Sunwah, ĐHQGHNm 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Diễn giả chính:

+ GS Iftekhar Hasan – Đại học Fordham, Hoa Kỳ; biên tạp viên tạp chí Financial Stability

+ GS Alfredo De Massis – Đại học Bozen-Bolzano, Italy, Đại học IMD, Thụy Sỹ and Đại học Lancaster, Vương quốc Anh; biên tập viên Entrepreneurship Theory & Practice và tạp chí Family Business Review