Associate Professor, PhD Le Trung Thanh


 • Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Quốc tế
 • Học vị: Tiến sĩ (2009)
 • Học hàm: Phó giáo sư (2013)
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: thanh.le@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ: Trường Quốc tế, Phòng 202, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Academic Degrees

 • update…

Working process

 • update…

Research Areas

 • update…

Publications

 1. Optical Integrated Sensor Based on 2×4 Multimode Interference Coupler and Intensity Mechanism with a High Sensitivity, 2021 19th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN)
 2. Generation of PAM-4 Signals Based on a 2×4 MMI Coupler for Optical Interconnect Systems and Data Center Networks, SPML 2021: 2021 4th International Conference on Signal Processing and Machine Learning
 3. All-optical XNOR and XOR Logic Gates Based on Ultracompact Multimode Interference Couplers using Silicon Hybrid Plasmonic Waveguides, The 10th International Conference on Communications, Signal Processing, and Systems (CSPS), 2021
 4. Ultra-Low Power PAM-4 Generation Based on a Cascaded 2×2 MMI Coupler for Optical Interconnect and Computing Systems, International Journal of Microwave and Optical Technology, Vol.17, No.1, 01/2022
 5. Zero-Chirp and Low Power PAM-4 Modulation Based on SOI Cascaded Multimode Interference Structures, Radio Engineering, Vol.31, No.1, 4/2022

Resreach Projects

 • update….

Books

 1. Lê Trung Thành, Xử lý tín hiệu và lọc số, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Năm 2013
 2. Lê Trung Thành, Kỹ thuật điện tử, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Năm 2013
 3. Lê Trung Thành (Chủ biên) và Nguyễn Văn Hách, Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Năm 2014
 4. Trung-Thanh Le et al., High FSR and critical coupling control of microring resonator based on graphene silicon multimode waveguides, Intech Open, 2020 (Book Chapter)
 5. Trung-Thanh Le et al., Multimode Waveguides on an SOI Platform for Arbitrary Power Splitting Ratio Couplers, Intech Open, 2018 (Book Chapter)
 6. Trung-Thanh Le and Laurence Cahill, All-Optical Signal Processing Circuits Using Multimode Interference Structures on Silicon Waveguides (Book chapter in “4G Wireless Communication Networks: Design Planning and Applications”, River Publishers, 2013)
 7. Trung-Thanh Le, Multimode Interference Structures for Photonic Signal Processing: Modeling and Design (ISBN 3838361199), Germany, 2010
 8. Trung-Thanh Le, Multi-Parameter Integrated Optical Sensor Based on Multimode Interference and Microring Resonator Structures (Book chapter in Advances in Optics: Reviews. Book Series, Vol. 3, 2018)

Hướng dẫn HV cao học, tiến sĩ

 • update…

Tìm kiếm