ĐHQGHN chuẩn bị đón sinh viên khóa QH – 2022 học tập tại cơ sở Hòa Lạc