Nguyễn Thị Liên Hương


  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/Học vị: Cử nhân (2002)
  • Email: nguyenthilienhuong@vnu.edu.vn
  • Điện thoại: 024 3557 5992 (máy lẻ 29)
  • Địa chỉ: P. 304, Nhà C, Trường Quốc tế, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Báo cáo, kế hoạch, văn bản về hoạt động khoa học và công nghệ.
  • Phụ trách hoạt động khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên.
  • Phụ trách các nhóm nghiên cứu cấp Trường.

Tìm kiếm