Chương trình giao lưu sinh viên TF SCALE 2021 (inbound)


“The 2019 – 2021 Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange” là chương trình trao đổi sinh viên do Quỹ Giáo dục Temasek Foundation (Singapore) tài trợ. Chương trình dành cho sinh viên các nước khu vực Đông Nam Á,  được tổ chức với mục đích bồi dưỡng và tăng cường khả năng lãnh đạo, khả năng hội nhập và phát triển các kỹ năng mềm trong tương lai cho sinh viên; nâng cao hiểu biết, khả năng nhận thức và giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

Tại giai đoạn 1, diễn ra từ ngày 24/08 đến 14/09/2019 tại Singapore (Inbound Program), trong khuôn khổ chương trình trao đổi 03 tuần tại Singapore, 36 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã có cơ hội tham gia chương trình tại đảo quốc sư tử xinh đẹp. Chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong các thành viên tham gia. Các em đã được giao lưu, học hỏi và thực sự trưởng thành hơn sau chuyến đi kéo dài 3 tuần. Trong giai đoạn 2, diễn ra từ ngày 22/03 đến 27/03/2021 tại Việt Nam (Outbound Program), chương trình đã phải chuyển đổi sang một hình thức hoàn toàn mới do Dịch bệnh COVID-19. Và 5 ngày học tập, giao lưu của sinh viên ĐHQGHN và Trường Ngee Ann Polytechnic đã diễn ra tốt đẹp và để lại những dấu ấn thật đáng nhớ.

Từ ngày 14 – 24/9/2021, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Trường Ngee Ann Polytechnic và Trường Đại học Chiang Mai (Thái Lan) phối hợp tổ chức chương trình giao lưu sinh viên TF SCALE. Quỹ Giáo dục Temasek Foundation (Singapore)  là nhà tài trợ chính của chương trình.