Đi để trở về


2009 – cô gái bước chân vào đại học

2014 – cô gái tốt nghiệp và may mắn được ở lại làm Canbo 1 năm

2015 – cô gái may mắn được đi du học

2021 – đúng ngày 1/10 6 năm trước cô gái nghỉ việc, thì 1/10/2021 cô gái lại có may mắn quay trở lại tiếp tục làm Canbo.

Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, những người bạn, người đồng hành đến ngày hôm nay của cô gái phần lớn đều có cùng một cái tên ISer. Cảm ơn VNUIS, cảm ơn đã là một phần thanh xuân, hiện tại và tương lai của cô gái. Dù đi đâu, dù có là ai đi nữa, chúng tôi đều có chung một cái tên – chúng tôi là ISer.

Hoàng Thu Hằng

Cựu sinh viên K8N

Chuyên viên Phòng Đào tạo