Cử nhân hệ thống thông tin quản lý


Ngành đào tạo:Hệ thống thông tin quản lý (mã xét tuyển: QHQ03)
Thời gian đào tạo:Dự kiến 4 năm
Ngôn ngữ đào tạo:Tiếng Anh (toàn bộ khối kiến thức ngành)
Mô hình đào tạo:Học toàn phần tại Khoa Quốc tế
Văn bằng:Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp.

 

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý được ban hành theo Quyết định số 1025/QĐ-ĐHQGHN ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN và được giao cho Khoa Quốc tế tổ chức đào tạo theo Quyết định số 2142/QĐ-ĐT ngày 26  tháng 06 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN. Chương trình được ĐHQGHN phê duyệt thành chương trình chất lượng cao theo đặc thù đơn vị theo Quyết định số 3345/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2016.

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý là chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, khung chương trình, phương pháp giảng dạy, quy trình kiểm tra đánh giá theo chuẩn giáo dục quốc tế, được thiết kế trên cơ sở chương trình đào tạo của một số trường đại học uy tín như Đại học East London (Anh), Đại học Quản lý Singapore (SMU), Đại học bang Pennsylvania (Hoa Kỳ) được đào tạo bằng tiếng Anh với tỉ lệ giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy chiếm 25-30% khối thức ngành và chuyên ngành. Khoa Quốc tế luôn cố gắng đảm bảo 100% giáo trình, tài liệu tham khảo cho khối kiến thức ngành và chuyên ngành là các học liệu đang được sử dụng ở các trường đại học nước ngoài. Chất lượng đầu ra đạt chuẩn của các trường đại học tiên tiến nước ngoài.

Các sinh viên 3 khoá đầu tiên của chương trình cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý của Khoa Quốc tế – ĐHQGHN tỏ ra sức năng động, nhiều sinh viên năm thứ ba đã tích cực đi thực tập, làm quen với môi trường công việc ở doanh nghiệp, tham gia cùng các thầy cô trong các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao vào thực tiễn.