Hà Thị Minh Hải


 • Thành tích học tập:
 • Điểm TBC học tập tất cả các kì > 3,3
 • GPA học kì I, năm học 2020 – 2021 là 3,43
 • Học bổng SV có điểm trung bình cao nhất năm học 2018-2019
 • Học bổng khuyến khích học tập (Giỏi hạng 2) học kỳ II, năm học 2019-2020
 • Thành tích tham gia hoạt động khác:
 • Điểm đánh giá rèn luyện HK I năm 2020-2021: 94 điểm
 • Phó chủ nhiệm Bon Voyage! – Hospitality and Tourism Club
 • Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu 2020
 • BTC sự kiện JOB FAIR 2021
 • Company Ambassador của Intercontinental Landmark 72 tại sự kiện JOB FAIR 2021
 • Chair Council – BTC sự kiện ISUMMIT 2021
 • Camp Leader tại ISTART CAMP 2021
 • Top 30 Cuộc thi ISBeauty 2021
 • Đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2020-2021
 • Sinh viên 5 tốt Cấp ĐHQG HN năm 2022
 • Được kết nạp Đảng ngày 12/01/2022