ThS. Nguyễn Hùng Việt
Chuyên viên


  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
  • Email: vietnh@vnu.edu.vn
  • SĐT: 0915328262
  • Địa chỉ: Phòng 302, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nhiệm vụ chính: Phụ trách thiết kế toàn trường