Chương trình giao lưu trải nghiệm “Overseas Immersion Programme” (OIP)


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore, tổ chức chương trình giao lưu trải nghiệm “Overseas Immersion Programme” (OIP), cụ thể như sau:

Thời gian: từ 19/09/2023 đến 29/9/2023

Địa điểm: Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Thành phần tham dự:

+ Trường Ngee Ann Polytechnic: 30 sinh viên

+ Trường Quốc tế: 30 sinh viên

Nội dung chương trình giao lưu: 

+ 12/9: Webinar chủ đề “Làm quen với Việt Nam”

+ 19/9:

 • Khai mạc chương trình
 • Thăm quan Hà Nội

+ 20/9:

 • Thăm quan cơ sở Hòa Lạc
 • Thăm quan Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

+ 21/9:

 • Thăm quan Hoàng thành Thăng Long
 • Workshop với chủ đề “Giới thiệu về Hà Nội”

+ 22/9:

 • Thăm quan nhà máy Honda Việt Nam

+ 25/9:

 • Thăm quan làng nghề Bát Tràng
 • Workshop với chủ đề “Phát triển kinh doanh và kinh tế tại Việt Nam”

+ 26/9:

 • Thăm quan Văn Miếu Quốc tử giám
 • Thăm quan doanh nghiệp Vụn Art

+ 27/9:

 • Workshop với chủ đề “Thanh niên và Cộng đồng”
 • Chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa

+ 28/9:

 • Thăm quan trang trại Yên Mông
 • Thăm quan Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam

+ 29/9: Bế mạc chương trình