VNUIS Live Talk số 2: Học qua trải nghiệm đã thay đổi tôi như thế nào? 6/11/2019 9:45:38 AM Xem:340 Tác giả:VNU - International School Trình bày:VNU-IS
Trong chương trình “VNUIS Live Talk số 2”, người xem chương trình được nghe giới thiệu về phương pháp giáo dục trải nghiệm và môn học trải nghiệm. Môn học Trải nghiệm là môn học cốt lõi trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Keuka. Mục tiêu của môn học là giúp các em có những trải nghiệm từ thực tế cuộc sống, những điều các em sẽ không có được khi học trên giảng đường. Môn học cũng sẽ tạo cho các em cơ hội rèn luyện những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng lãnh đạo.
Lên đầu trangLên đầu trang