Việt Nam góc nhìn: Sinh viên kinh doanh vì cộng đồng 8/9/2016 9:03:29 AM Xem:989 Tác giả:VNU - International School Trình bày:VNU-IS
Việt Nam góc nhìn (kênh VTC10) đã thực hiện chương trình về các dự án trong môn học Trải nghiệm, chương trình Khoa học quản lý, liên kết với Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ. Chương trình đã được phát sóng vào cuối tháng 7/2016.
Lên đầu trangLên đầu trang