Danh Mục Thông Báo

Về việc nộp báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018

4/3/2018 2:27:37 PM
Thực hiện kế hoạch Tổ chức hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 số 633/KH-KHCN ngày 9/10/2017, Khoa Quốc tế xin thông báo về việc nộp báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018 với nội dung sau:

- Đối tượng nộp: Các nhóm sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH năm học 2017-2018
- Thời gian nộp: đến ngày 18/4/2018.
- Hình thức nộp: Báo cáo tổng kết theo mẫu (06 bản đóng bìa) có đủ chữ kí của sinh viên nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn + bản mềm báo cáo.
- Địa chỉ nhận báo cáo: Phòng KHCN&HTPT, P. 304, tầng 3, Nhà C, Làng Sinh viên Hacinco, bản mềm gửi về địa chỉ khoahoc_congnghe@isvnu.vn

Lên đầu trangLên đầu trang