Danh Mục Thông Báo

Về việc dừng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển vào các chương trình cử nhân  Liên kết quốc tế năm 2021

9/21/2021 5:54:07 AM

Căn cứ các Thông báo tuyển sinh đại học vào các chương trình cử nhân liên kết quốc tế năm 2021 của Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN): số 300/TB-KQTvà 301/TB-KQT ngày 07/4/2021, số 308/TB-KQT ngày 09/4/2021, sau khi thống kê số lượng hồ sơ của thí sinh đã đăng ký, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN thông báo dừng thu hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2021 vào các chương trình cử nhân liên kết quốc tế của Khoa Quốc tế bắt đầu từ 17h00 ngày 20/9/2021.

Những thí sinh đã đăng ký và nộp hồ sơ trước thời gian trên vẫn được tiếp tục xét duyệt hồ sơ, nếu trúng tuyển thí sinh phải nhập học đúng theo thời gian thông báo của Khoa Quốc tế.
 

Lên đầu trangLên đầu trang