Danh Mục Thông Báo

Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2018

4/19/2017 10:13:00 AM
Khoa Quốc tế nhận được công văn số 1078/ĐHQGHN-KHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của ĐHQGHN về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2018.

Khoa xin thông báo để cán bộ giảng viên quan tâm nắm thông tin, các Bộ môn triển khai xây dựng đề xuất nhiệm vụ và gửi trước ngày 28/4/2017 theo địa chỉ khoahoc_congnghe@isvnu.vn

Thông tin chi tiết và mẫu đề xuất xem tại đây.

Lên đầu trangLên đầu trang