Danh Mục Thông Báo

Về việc chuyển đổi hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến ngày 09/10/2020

10/5/2020 2:30:39 PM

Thực hiện công văn số 3313/ BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 8 năm 2020 về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đào tạo Đại học; tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động nhập học cho sinh viên năm 2020 tại Khoa Quốc tế;

Nhằm giãn cách lượng người học trong cùng một thời điểm tại các khu vực giảng đường vào ngày 09 tháng 10 năm 2020 khi Khoa quốc tế tổ chức đón sinh viên khóa QH-2020 nhập học;

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tất cả các lớp học phần được tổ chức đào tạo tại Nhà C, nhà E khu vực Làng sinh viên Hacinco sẽ chuyển đổi từ hình thức giảng dạy trực tiếp sang hình thức giảng dạy trực tuyến trong 01 ngày, Thứ Sáu, ngày 09 tháng 10 năm 2020, sau ngày 09/10/2020 việc dạy - học tiếp tục bằng hình thức trực tiếp, cụ thể như sau:

1. Tất cả các lớp học phần bậc đại học thực hiện giảng dạy trực tuyến ngày 09/10/2020 theo đúng thời gian trong Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 đã ban hành.

2. Giảng viên và sinh viên dạy - học trên ứng dụng MS Team. Giảng viên tạo lớp học trực tuyến trên MS Team và chủ động cung cấp Team code lớp học cho sinh viên các lớp học phần đang trực tiếp giảng dạy và cán bộ quản lý lớp học phần theo phân công trong Thời khóa biểu.
 

Lên đầu trangLên đầu trang