Ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh, marketing, quản trị

Lĩnh vực             
Quản trị kinh doanh, Marketing

Lĩnh vực nghiên cứu chính         
Mô hình phương trình cấu trúc SEM về hành vi người tiêu dùng, nhà cung ứng, nền tảng kinh doanh, truyền thông xã hội, hệ sinh thái kinh doanh và các vấn đề vĩ mô.

Câu hỏi nghiên cứu
- Khai thác, truy suất và biên tập các bộ dữ liệu trực tiếp phục vụ mục đích nghiên cứu về các vấn đề kinh tế của các doanh nghiệp nền tảng, người tiêu dùng, .

- Sử dụng các công cụ phân tích thống kê và mô hình phương trình cấu trúc SEM nhằm phân tích các hành vi người sử dụng, người tiêu dùng, doanh nghiệp cung ứng, tận dụng nguồn lực dư thừa cho kinh tế chia sẻ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cộng đồng. Phân tích các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đổi mới sáng tạo.

Trưởng nhóm:

TS. Bùi Mỹ Trinh

Thành viên:

- PGS.TS. Don Jyh-Fu Jeng (National Chengchi University)

- TS. Lê Thị Mai

- TS. Phí Hồng Minh

- TS. Trần Thị Thanh Huyền

Thông tin liên hệ
Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý

TS. Bùi Mỹ Trinh

Email: trinhbm@isvnu.vn         
Lên đầu trangLên đầu trang