Danh Mục Thông Báo

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc chương trình Tây Bắc (đợt 1/2017)

4/14/2017 4:43:04 PM
Tên nhiệm vụ: Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng lòng hồ Hòa Bình”

Thời gian nhận hồ sơ:  25/5/2017 

Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Chương trình Tây Bắc, Phòng 1001, Nhà điều hành D2, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy,  Cầu Giấy, Hà Nội. 

Thông tin chi tiết và hướng dẫn thủ tục đăng ký xem tại link : 

Lên đầu trangLên đầu trang