Trao đổi hướng nghiệp

Ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính là gì?

Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ thông tin hiện nay, những ngành học liên quan đến tin học, máy tính luôn nhận được sự quan tâm từ các bạn thí sinh cũng như các bậc phụ huynh.

 Xem chi tiết »

Tìm hiểu cơ bản về ngành học Kinh doanh quốc tế tại Khoa Quốc tế

Ngành Kinh doanh quốc tế là một ngành học luôn nằm trong danh sách ưu tiên lựa chọn của nhiều bạn học sinh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

 Xem chi tiết »

Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý ra trường làm gì?

Sau khi hoàn thành ngành học hệ thống thông tin quản lý bạn có thể đảm nhận các vị trí như: phân tích hệ thống, lập trình viên CSDL, tích hợp hệ thống, nhân viên đào tạo và hướng dẫn nhân viên ở bộ phận quản lý dự án.

 Xem chi tiết »

Tổng quát về chương trình đào tạo Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý tại Khoa Quốc tế 

Ngành công nghệ thông tin và ứng dụng của lĩnh vực khoa học máy tính vào hệ thống quản lý xã hội, kinh tế, hành chính, kinh doanh, thương mại, … đã và đang là xu hướng của xã hội hiện nay.

 Xem chi tiết »

Hiển thị 7 đến 12 trong 183 tin tức
Lên đầu trangLên đầu trang