Tiếng Anh tốt sẽ dễ tìm việc hơn khi ra trường? 1/3/2019 10:47:01 AM Xem:173 Tác giả:VNU - International School Trình bày:VNU-IS
Nhiều sinh viên sẵn sàng bỏ qua các trường top đầu để lựa chọn vào Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội với suy nghĩ tiếng Anh tốt sẽ dễ xin việc hơn khi ra trường.
Lên đầu trangLên đầu trang