Thư viện số tài liệu nội sinh của ĐHQGHN xếp hạng 170 các đại học - học viện thế giới

5/17/2019 4:30:11 PM
Bảng xếp hạng trang web và thư viện số tài liệu nội sinh các trường đại học, học viện trên thế giới Webometrics vừa công bố xếp hạng phiên bản lần 6 (tháng 5/2019), qua đó Thư viện số tài liệu nội sinh ĐHQGHN được xếp thứ 170 các đại học, học viện và 184 thế giới.

Kể từ tháng 7/2018 Cybermetrics Lab đã tạm dừng đánh giá, xếp hạng các Thư viện số thông qua 4 tiêu chí Size, Visibility, FilesRich và Scholar mà xếp hạng căn cứ vào số lượng tài liệu học thuật được Google Scholar kiểm đếm, đồng thời đưa thêm các cổng thông tin tạp chí trực tuyến vào hệ thống xếp hạng.

Với số lượng 40.000 tài liệu học thuật (số liệu đến tháng 5/2019), trong đó có 18.200 tài liệu (không tính các sáng chế và trích dẫn) được đánh chỉ mục trong Google Scholar, Thư viện số tài liệu nội sinh ĐHQGHN đã được đánh giá, xếp hạng 170/3.059 Thư viện số tài liệu nội sinh các đại học, học viện và 184/3.158 thư viện số tài liệu nội sinh nói chung trên thế giới tham gia xếp hạng.

Thư viện số tài liệu nội sinh ĐHQGHN xếp thứ 170 các đại học, học viện 
(Nguồn http://repositories.webometrics.info/en/node/32)

Thư viện số tài liệu nội sinh ĐHQGHN xếp thứ 184 thế giới 
(Nguồn http://repositories.webometrics.info/en/node/3)

Theo lãnh đạo Trung tâm Thông tin Thư viện ĐHQGHN, Thư viện số tài liệu nội sinh ĐHQGHN hiện nay phục vụ người đọc trực tuyến tại địa chỉ http://repository.vnu.edu.vn/, lưu trữ và quản trị khoảng 50.000 đối tượng số, trong đó lớn nhất là kho luận án, luận văn được bảo vệ tại ĐHQGHN, đến hệ thống 12 chuyên san tạp chí, đề tài nghiên cứu, các bài kỷ yếu hội nghị, hội thảo và nhiều bộ sưu tập tài liệu số quý hiếm khác. Đây là kho thư viện số tài liệu nội sinh được bạn đọc trong và ngoài ĐHQGHN truy cập, sử dụng thường xuyên với tần suất lớn.

Thời gian tới, ĐHQGHN phát triển theo định hướng đại học số, đại học thông minh nên việc xây dựng thư viện số nhằm phục vụ cho mở rộng công tác đào tạo một số lĩnh vực mới như Công nghệ Nông nghiệp, Hàng không vũ trụ, Tài nguyên và Môi trường nước, Nhật Bản học, Kỹ thuật xét nghiệm, Luật thương mại quốc tế,… và một số ngành học chất lượng cao khác là hết sức thiết yếu.

Kết quả đáng khích lệ này khẳng định quan điểm đầu tư đúng đắn trong thời gian vừa qua của ĐHQGHN cho việc xây dựng và phát triển Thư viện số, đồng thời cũng khẳng định vai trò và vị thế của ĐHQGHN trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Theo VNU Media

(http://vnu.vn/ttsk/?C1654/N24119/Thu-vie%CC%A3n-so%CC%81-tai-lieu-noi-sinh-cua-dHQGHN-xep-hang-170-cac-dai-hoc---hoc-vien-the-gioi.htm)

Lên đầu trangLên đầu trang