Danh Mục Thông Báo

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế “Entrepreneurship, Finance and Innovation Symposium”

3/11/2020 8:52:17 AM

Kính gửi các nhà khoa học!

Với mong muốn tiếp tục mở ra cơ hội giao lưu trao đổi chuyên môn học thuật và tạo điều kiện công bố quốc tế đến gần hơn đối với các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IS) phối hợp với Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (Association of Vietnamese Scientists and Experts, tên viết tắt là: AVSE Global) tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ nhất với chủ đề “Entrepreneurship, Finance and Innovation Symposium” (viết tắt: EFIS-2020).

Ban tổ chức Hội thảo EFIS-2020 kính mời sự tham gia viết bài tham dự của tất cả các nhà nghiên cứu và học giả Việt Nam và quốc tế. Đây sẽ là cơ hội để giới chuyên môn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và công bố quốc tế, đồng thời mở rộng sự hợp tác của VNU-IS và các trường đại học trong nước và trên thế giới. Sự đóng góp của Quý học giả, nhà nghiên cứu chính là chìa khóa thành công của Hội thảo. Dưới đây là một số cột mốc quan trọng:

  • Hạn cuối nộp bài tham dự: 30/4/2020
  • Thông báo kết quả phản biện: 20/5/2020
  • Hạn cuối đăng ký tham dự: 15/6/2020
  • Ngày dự kiến diễn ra hội thảo: 13-14/7/2020 

Hội thảo Quốc tế EFIS-2020 rất vinh dự có được sự liên kết đồng hành và bảo trợ công bố của các tạp chí ISI/Scopus uy tín như: International Journal of Emerging Markets (SSCI, Scopus), International Journal of Entrepreneurship and Small Business (Scopus), Advances in Entrepreneurship, Finance and Innovation (Springer’s Contributions to Management Science Series, Scopus). Với sự đồng hành của các tạp chí uy tín và các nhà tài trợ lớn, Ban tổ chức hứa hẹn sẽ tạo nên một hội thảo quy mô lớn và sẽ tạo ra được những cơ hội mới và tích cực cho nền học thuật, nghiên cứu trong nước và gợi mở các giải pháp liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hội thảo EFIS-2020 kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy nguồn lực “chất xám” từ mạng lưới AVSE Global – với gần 250 nhà khoa học và chuyên gia người Việt cấp cao trên nhiều lĩnh vực, sinh sống ở khắp nơi trên toàn thế giới, và mở ra được nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng nghiên cứu, đẩy mạnh cơ hội công bố quốc tế cho Việt Nam. 

Ban tổ chức hội thảo rất mong nhận được sự đóng góp và tham dự của tất cả các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, và các nghiên cứu sinh các lĩnh vực liên quan từ nay đến hết ngày 30/04/2020

Các bài nộp sẽ được đưa vào quy trình phản biện ngay khi nộp theo địa chỉ: https://efis.sciencesconf.org/ 

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý vị.
 

Lên đầu trangLên đầu trang