Danh Mục Thông Báo

Thư mời viết bài cho Tạp chí nghiên cứu khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội

6/1/2017 2:38:00 PM

Hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (24/7/2002 – 24/7/2017), Khoa Quốc tế xuất bản chuyên san đặc biệt của Tạp chí Khoa học - ĐHQGHN “Chuyên san của Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN (VNU Journal of Science) là tạp chí có lịch sử lâu đời, đa ngành, có uy tín và là ấn phẩm khoa học chính thức, duy nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội (mã số tiêu chuẩn quốc tế ISSN 0866-8612).

Chuyên san kỷ niệm 15 năm được ra đời với mục đích tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu giới thiệu các công trình nghiên cứu thuộc các ngành đào tạo của Khoa và các vấn đề được xã hội quan tâm. 

Ban Biên tập Chuyên san trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học trong và ngoài nước đóng góp công trình nghiên cứu để công bố trên Chuyên san thuộc các lĩnh vực: 

- Quản trị kinh doanh

- Tài chính ngân hàng

- Quản trị đại học

- Quản lý hệ thống thông tin. 

THỂ LỆ GỬI BÀI

1. Bài báo viết bằng tiếng Anh, soạn trên máy vi tính, cách dòng 1.5, sử dụng font chữ Times New Roman.

2. Tất cả các bài báo có độ dài 3000 – 5000 từ, không quá 5 từ khóa, có phương pháp luận nghiên cứu, tài liệu tham khảo…và một tóm tắt dài không quá 200 từ bằng tiếng Anh. 

3. Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo, (Các) Tác giả, Tên cơ quan của (các) tác giả, Tóm tắt, Từ khóa, Nội dung của bài báo, Lời cảm ơn (nếu có), Tài liệu tham khảo. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng với địa chỉ cơ quan, e-mail, số điện thoại và số fax (nếu có) trên trang nhất của bản thảo. Tên riêng tiếng Việt phải có đủ dấu thanh (kể cả đối với các bài viết bằng tiếng Anh).

4. Tài liệu tham khảo được đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và trong danh mục Tài liệu tham khảo.

+ Đối với các tài liệu là bài báo trong tạp chí: Tên tác giả, Tên bài báo, Tên tạp chí, Tập, Năm xuất bản, Trang đầu của bài báo. Ví dụ:

[1] C.E. Fee, C.J. Hadlock, Mannagement turnover across the corporate hierarchy, Journal of Accounting and Economics 37 (2004) 3.

+ Đối với các tài liệu là sách : Tên tác giả, Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Năm xuất bản. Ví dụ:

[2] A.J. Mayo, N. Nohria, In their time: the greatest business leaders of the twentieth century, Harvard Business School Press, Boston, 2005.

+ Nếu tài liệu tham khảo nào không phải bằng tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng Anh và chú thích ngôn ngữ gốc trong ngoặc đơn.

Thời hạn nhận bài: đến 15/4/2017

Địa chỉ gửi bài: research@isvnu.vn

Lên đầu trangLên đầu trang