Danh Mục Thông Báo

Thông tin mời viết bài cho Nhà xuất bản Emerald

2/19/2020 2:53:13 PM

Chủ đề: " Nghiên cứu điển hình về thị trường mới nổi" (Emerging Markets Case Studies)

Mã số xuất bản (ISSN): 2045-0621

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Thời hạn nộp bài viết: 31/3/2020

Emerald, thành lập từ năm 1967 tại Bradford (Anh), là nhà xuất bản sách và tạp chí uy tín trên phạm vi toàn cầu, với hơn 290 đầu báo khoa học thuộc 13 chủ đề (200 đầu báo được trích dẫn trong Scopus), sách điện tử với hơn 130 loại... 

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY

Lên đầu trangLên đầu trang