Danh Mục Thông Báo

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học năm 2018

1/19/2018 4:19:04 PM
Văn phòng Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên Nhi đồng Quốc Hội, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Hiệp hội Giáo dục cho mọi người phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Hệ thống giáo dục mở - Tự chủ giáo dục – Hội nhập quốc tế”. 

Hội thảo được tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu kêu gọi và tạo điều kiện cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, các học giả thống nhất quan điểm về hệ thống giáo dục mơ cũng như các mô hình, công nghệ, hay các chuẩn mực về giáo dục trên thế giới hiện nay để cùng đề xuất các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đồng thời hội thảo nhằm tạo dựng mạng lưới nghiên cứu giữa các giảng viên, cán bộ  quản lý giáo dục, các học giả cùng trao đổi, hợp tác nghiên cứu.

Thời gian dự kiến tổ chức: đầu quý II/2018
Địa điểm: Hà Nội
Thành phần tham dự: Các nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước

Chủ đề tham luận

Các bài tham luận tại Hội thảo tập trung vào những vấn đề sau:
+ Vai trò, đặc trưng và các thuộc tính của hệ thống giáo dục mở;
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh về nên giáo dục mở;
+ Quan hệ giữa giáo dục mở và vấn đề tự chủ giáo dục;
+ Giáo dục mở và vấn đề xây dựng xã hội học tập;
+ Xây dựng hệ thống học liệu mở;
+ Công nghệ mới và giáo dục mở;
+ Toàn cầu hóa và sự thích ứng của giáo dục;
+ Định hướng phát triển của các đại học mở;

Đăng kí tham dự và viết báo cáo Hội thảo
+ Thời hạn đăng ký tên báo cáo và tóm tắt báo cáo: 15/2/2018
+ Gửi báo cáo toàn văn: 15/4/2018
+ Đăng kí tham dự Hội thảo: trước ngày 20/4/2018

Thông tin chi tiết về Hội thảo và đăng kí tham dự xem tại: http://avnuc.vn/thong-bao-1-ve-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-nam-2018/

Lên đầu trangLên đầu trang