Danh Mục Thông Báo

Thông báo về việc giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho sinh viên

5/13/2020 4:33:22 PM

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, từng gia đình và người dân nói chung. Nhằm chia sẻ khó khăn, đồng hành với sinh viên và phụ huynh của các em, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng thông báo về việc giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho sinh viên các hệ đào tạo đại học như sau: 

1. Đối tượng được giảm học phí

Sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo đại học (bao gồm các chương trình Dự bị đại học, các chương trình đào tạo Cử nhân do ĐHQGHN cấp bằng và các chương trình Cử nhân do đối tác nước ngoài cấp bằng).

2. Mức giảm học phí: 7%

3. Thời gian giảm học phí: học kỳ II năm học 2019 - 2020

Toàn văn thông báo xem tại ĐÂY

Lên đầu trangLên đầu trang