Danh Mục Thông Báo

Thông báo về việc bố trí phòng tự học cho sinh viên, học viên

4/24/2018 4:27:26 PM
Nhằm hỗ trợ sinh viên, học viên đang theo học các chương trình đào tạo tại Khoa Quốc tế có điều kiện được học tập, ôn thi học kỳ tập trung tại Khoa, Phòng Đào tạo và Phòng TC-HC phối hợp hỗ trợ bố trí phòng tự học, cụ thể như sau:

Sinh viên tải mẫu đơn xin bố trí phòng tự học theo đường link  http://khoaquocte.vn/mau-don---xac-nhan-i-6165, hoàn thành đơn và nộp cho giáo viên chủ nhiệm (trực tiếp hoặc gửi qua email). Phòng Đào tạo và Phòng Tổ chức - Hành chính sẽ thông tin lại cho sinh viên việc bố trí phòng học trong thời gian sớm nhất.

Lên đầu trangLên đầu trang