Danh Mục Thông Báo

Thông báo về việc báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018

1/30/2018 9:36:39 AM
Căn cứ Kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 và Quyết định số 15/QĐ-KQT ngày 05/01/2018 của Chủ nhiệm Khoa Quốc tế về việc giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Quốc tế năm học 2017-2018, Khoa đề nghị các nhóm sinh viên có tên trong Quyết định gửi báo cáo tiến độ thực hiện đề tài về Phòng KHCN&HTPT theo Mẫu 06 (file đính kèm).

- Hạn nộp báo cáo tiến độ: ngày 02/02/2018

- Hình thức nộp báo cáo:

Các nhóm nghiên cứu gửi bản mềm báo cáo về hòm thư khoahoc_congnghe@isvnu.vn và nộp bản cứng có đầy đủ chữ kí về Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Phát triển (P304, nhà C, làng sinh viên Hacinco).

Mẫu 06 báo cáo

Quyết định giao đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Thông báo nộp báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
Lên đầu trangLên đầu trang