Danh Mục Thông Báo

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư của Bộ Khoa học và Công nghệ

5/14/2021 9:27:06 PM

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư Việt Nam - Cộng hòa Séc với các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên sau:

+ Lĩnh vực Công nghệ nano và vật liệu tiên tiến

+ Lĩnh vực Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

+ Lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

-  Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Các nhiệm vụ có thời gian thực hiện tối đa là 3 năm.

- Kinh phí tài trợ: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ do Cơ quan Công nghệ Cộng hòa Séc và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đồng tài trợ

- Thời gian và quy trình nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

+ Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 13/5/2021 đến 17:00 ngày 14/7/2021

+ Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội theo thời hạn thông báo nêu trên.

Thông tin chi tiết chương trình  xem tại ĐÂY

Lên đầu trangLên đầu trang