Danh Mục Thông Báo

Thông báo tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022 của Sở KH&CN TP. Hà Nội

5/21/2021 4:17:46 PM

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội thông báo về vệc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022, văn bản hướng dẫn chi tiết và biểu mẫu xem tại ĐÂY

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: hồ sơ xin gửi về Phòng KHCN&HTPT trước ngày 15/6/2021 để Phòng tổng hợp và trình ban hành công văn gửi kèm hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội.

Lên đầu trangLên đầu trang