Danh Mục Thông Báo

Thông báo hướng dẫn đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN

5/31/2021 2:40:01 PM

Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), triển khai kế hoạch đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2022 theo thông báo tại công văn số 844/ĐHQGHNKHCN ngày 01 tháng 4 năm 2021, ĐHQGHN đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý nhiệm vụ KH&CN thay thế cho hệ thống phần mềm OMS, bắt đầu áp dụng cho đợt đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2022. 

ĐHQGHN hướng dẫn cụ thể quy trình đề xuất nhiệm vụ trên phần mềm như sau: 
1. Nhà khoa học truy cập vào hệ thống phần mềm quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN tại địa chỉ: http://hrm.vnu.edu.vn/, tiến hành đề xuất nhiệm vụ theo hướng dẫn trong phụ lục gửi kèm và trên giao diện của hệ thống.
2. Bộ phận phụ trách KH&CN tại đơn vị đăng nhập vào hệ thống phần mềm tại địa chỉ nêu trên, rà soát và phê duyệt các đề xuất chuyển ĐHQGHN theo hướng dẫn trong phụ lục gửi kèm và trên giao diện của hệ thống. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc cần hỗ trợ, nhà khoa học và cán bộ quản lý tại đơn vị liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hướng dẫn:
Ông Trần Triệu Tuấn, số ĐT: 0937060357, e-mail: tttuan@ascvn.com.vn
Ông Đinh Học Văn, số ĐT: 0788947112, e-mail: hocvan@ascvn.com.

Hướng dẫn chi tiết xem tại ĐÂY.
 

Lên đầu trangLên đầu trang