Thày và trò cùng hưởng lợi từ chương trình đào tạo được kiểm định

11/21/2019 4:41:24 PM
Năm 2019, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh tổ chức đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế.

Theo kết quả đánh giá, chương trình Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có 94% trên tổng số 50 tiêu chí đạt theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Đây là một kết quả khá cao ở cấp CTĐT. Nhân sự kiện quan trọng này, Ban biên tập website đã có bài phỏng vấn với ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa – Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí về hoạt động kiểm định. 

- Được biết việc kiểm định chất lượng giáo dục được xem là yêu cầu sống còn đối với các trường đại học. Vậy xin cô có thể cho biết kiểm định chất lượng được triển khai ở những cấp như thế nào? Có điểm khác biệt nào trong việc kiểm định của các cấp này không?

- Kiểm định chất lượng có thể được triển khai ở hai cấp, cấp cơ sở đào tạo (CSĐT), hay còn gọi là cấp trường, và cấp chương trình đào tạo (CTĐT). Ở cấp CSĐT, nội dung đánh giá phủ rộng các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục, tập trung nhiều vào sứ mạng, mục tiêu, chiến lược, quản trị và quản lý của CSĐT, đồng thời đánh giá các nguồn lực như cơ sở vật chất trên phạm vi toàn trường. Ngược lại, đối với CTĐT, việc đánh giá tập trung sâu vào chương trình đào tạo và quá trình đào tạo. Các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ở hai cấp này dựa trên Bộ tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành và Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á).

Lễ khai mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế.

- Xin cô có thể cho biết các trường đại học có lợi ích gì khi tham quá trình kiểm định cấp chương trình đào tạo?

- Thứ nhất, kiểm định chất lượng giáo dục giúp các trường đại học có cơ hội xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình  một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động theo một chuẩn mực nhất định. Đã có nhiều quan điểm khác nhau về chất lượng như: chất lượng được đánh giá bằng yếu tố “đầu vào”, “đầu ra” hay bởi “giá trị gia tăng”… Tuy nhiên, để đánh giá chính xác chất lượng của CSĐT, không thể chỉ xem xét ở một khía cạnh về chất lượng đầu vào hay đầu ra, mà cần có cái nhìn tổng thể về toàn bộ hoạt động của nhà trường. Đó chính là vai trò của kiểm định, bản thân kiểm định chất lượng sẽ không tạo ra chất lượng ngay cho mỗi đơn vị, mà nó chính là tấm gương phản ánh toàn bộ thực trạng của nhà trường, giúp cho các nhà quản lý nhìn nhận những mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị mình để từ đó có bước hành động tiếp theo phù hợp.

Thứ hai, kiểm định chất lượng giúp các trường đại học định hướng và xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động.  Việc phân tích, mô tả hiện trạng, tìm ra điểm mạnh, tồn tại đồng thời lập kế hoạch hành động, đề ra giải pháp nhằm giải quyết các tồn tại này chính là các định hướng phát triển cho giai đoạn tiếp theo của các trường đại học.

Đoàn đánh giá làm việc tại Khoa Quốc trong 3 ngày.

Thứ ba, kiểm định chất lượng giáo dục là lời tuyên bố tới các bên liên quan về hiện trạng chất lượng của trường. Trước tiên, việc tự nguyện đăng ký kiểm định được xem là lời cam kết về chất lượng đào tạo mà nhà trường mang lại cho người học và các bên liên quan khác như: nhà tuyển dụng, các đối tác, xã hội. Thêm vào đó, hoạt động đánh giá ngoài được thực hiện thông qua bên thứ ba là các chuyên gia có kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học, có chứng nhận đào tạo kiểm định viên và/hoặc thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục sẽ mang tính khách quan cao trong việc công nhận chất lượng của nhà trường. Vì vậy, kết quả kiểm định cung cấp cho các bên liên quan những thông tin kịp thời, chính xác để xác nhận chất lượng đào tạo của nhà trường, từ đó có cơ sở lựa chọn các dịch vụ phù hợp.

Thứ tư, kiểm định chất lượng giáo dục tạo tiền đề xây dựng văn hoá chất lượng cho cơ sở giáo dục. Hoạt động kiểm định chất lượng dựa trên các chỉ số, các chuẩn mực để đánh giá, do đó, các thông tin này sẽ giúp mỗi thành viên của nhà trường hiểu rõ hơn công việc của mình và những người liên quan làm thế nào để đạt chất lượng, nhờ đó chủ động không ngừng nâng cao chất lượng công việc của mình, góp phần hành động theo chất lượng, khi đó văn hóa chất lượng sẽ dần hình thành tại cơ sở giáo dục đại học.

Đoàn đánh giá phỏng vấn Ban Chủ nhiệm Khoa và lãnh đạo các Bộ môn.

- Trong năm 2019, Khoa Quốc tế đã có chương trình Kinh doanh quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định cấp chương trình. Xin cô cho biết trong quá trình kiểm định chương trình Khoa có gặp những thuận lợi và khó khăn như thế nào?

- Trong quá trình triển khai công tác này, Khoa còn gặp một số khó khăn như:
Trước tiên, chương trình cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế là chương trình đào tạo bằng tiếng Anh đầu tiên được kiểm định nên thiếu kinh nghiệm trong việc triển khai, viết báo cáo tự đánh giá để tiến hành kiểm định chất lượng. Hầu hết các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá là cán bộ quản lý phụ trách nhiều công việc tại Khoa nên ít đầu tư được thời gian thỏa đáng cho hoạt động tự đánh giá. Tiếp đến là khó khăn trong việc thu thập, sử dụng, quản lý minh chứng phục vụ tự đánh giá. Có thể nói công tác thu thập và phân tích minh chứng là việc khó khăn đối với tất cả các đơn vị, nguyên nhân là do công tác lưu trữ chưa tốt, chưa hình thành thói quen lưu văn bản ghi chép nội dung các cuộc họp hoặc phổ biến công tác, đặc biệt nhiều số liệu chưa được thống kê theo bảng biểu để dễ dàng theo dõi, đánh giá sự thay đổi cũng như xu hướng, phát triển trong thời gian tới.

Bên cạnh những khó khăn nêu trên, Khoa cũng có một số thuận lợi khi triển khai công tác tự đánh giá và kiểm định CTĐT. Thứ nhất là sự quyết tâm, cam kết thực hiện của lãnh đạo Khoa. Hoạt động đảm bảo chất lượng nội bộ nói chung và công tác kiểm định chất lượng giáo dục nói riêng là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải có sự tham gia, đồng lòng của toàn thể cán bộ, nhân viên, sinh viên. Thực tiễn cho thấy, Ban Chủ nhiệm Khoa đã thực sự quan tâm, đầu tư công sức, chỉ đạo sát sao công tác kiểm định đúng quy trình và đạt hiệu quả cao. Sự quyết tâm, cam kết thực hiện đã tạo động lực cho tập thể cùng hướng đến mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo, dịch vụ của Khoa. 

Thuận lợi thứ hai là nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên, sinh viên về công tác kiểm định chất lượng giáo dục được nâng cao.  Nhiều giảng viên, sinh viên, các nhà tuyển dụng lao động nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tác dụng cũng như nội dung của công tác kiểm định chất lượng. Công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng dần trở thành hoạt động thường kì tại Khoa, góp phần giúp các bên liên quan dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Cựu sinh viên chương trình Kinh doanh quốc tế đến tham gia phỏng vấn phục vụ cho đợt kiểm định.

- Khoa Quốc tế đã đạt được kết quả kiểm định chương trình như thế nào? Theo cô kết quả này sẽ có những tác động thế nào đến sinh viên tốt nghiệp trong chương trình?

- Theo kết quả đánh giá của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG Tp HCM, chương trình Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có 94% trên tổng số 50 tiêu chí đạt theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Đây là một kết quả khá cao ở cấp CTĐT, đặc biệt đối với chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Điều này không chỉ khẳng định chất lượng đào tạo của Khoa Quốc tế với xã hội mà còn là minh chứng rõ nét về giá trị bằng cấp cho các em sinh viên đã - đang và sẽ theo học tại Khoa. Sự đảm bảo chất lượng này sẽ thu hút thêm nhiều đối tác doanh nghiệp, qua đó mang đến nhiều cơ hội thực tập làm việc cho các em sinh viên sau khi ra trường.

- Xin cô có thể cho biết trong thời gian sắp tới Khoa Quốc tế sẽ có kế hoạch kiểm định các chương trình đào tạo nào và ở cấp độ nào, quốc gia hay quốc tế?

- Tiếp nối thành công của chương trình Kinh doanh quốc tế, trong năm 2020, Khoa Quốc tế sẽ triển khai công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán theo bộ tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành. Về dài hạn, Khoa tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực cần thiết để tiến tới đánh giá hai chương trình Kinh doanh quốc tế và Kế toán, Phân tích và Kiểm toán theo tiêu chuẩn AUN-QA (Mạng lưới các trường Đại học  Đông Nam Á), tiệm cận chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế.

Lên đầu trangLên đầu trang