Thành tựu tiêu biểu của Khoa Quốc tế năm 2019

1/13/2020 3:57:18 PM

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã trải qua một năm 2019 - năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Khoa . Trong năm qua, Khoa có rất nhiều sự kiện đáng nhớ, đạt được những thành tựu quan trọng trên các mảng hoạt động như Đào tạo, Khoa học công nghệ, Hợp tác phát triển, Học sinh sinh viên.

Chúng ta hãy cùng xem lại những thành tựu tiêu biểu của năm 2019 và cùng hướng đến một năm 2020 với nhiều những bước đột phá.

Lên đầu trangLên đầu trang