- Tên ngành đào tạo:
Tên tiếng Việt: Quản trị tài chính
Tên tiếng Anh: Financial Management
- Danh hiệu tốt nghiệp: Thạc sĩ  
- Thời gian đào tạo: 24 tháng
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
Tên tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính
Tên tiếng Anh: Master in Financial Management
- Đơn vị đào tạo: Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội
Chương trình được đào tạo bằng Tiếng Anh, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. 

I. Khối kiến thức chung

- Triết học

- Tiếng Anh chuyên ngành

II. Khối kiến thức cơ sở

1. Các học phần bắt buộc

- Phân tích kinh tế

- Tài chính doanh nghiệp nâng cao

- Lí thuyết tổ chức và quản trị

 

2. Các học phần lựa chọn (2/6 học phần)

- Các phương pháp định lượng trong Quản trị và Tài chính

- Lãnh đạo

- Kế toán quản trị

- Marketing dịch vụ

- Phân tích tài chính

- Hành vi tổ chức

II. Khối kiến thức chuyên ngành

1. Các học phần bắt buộc

- Hoạch định và quản trị chiến lược

- Quản trị rủi ro

- Phân tích đầu tư và quản trị danh mục đầu tư

2. Các học phần lựa chọn (3/7 học phần)

- Tài chính phái sinh

- Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

- Kiểm soát quản trị

- Thuế doanh nghiệp

- Quản trị nguồn nhân lực

- Quản trị tài chính quốc tế

- Thị trường và các tổ chức trung gian tài chính

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể đảm nhiệm các vị trí cán bộ chuyên trách  hoặc nhà quản lí trong lĩnh vực tài chính và đầu tư theo định hướng ứng dụng hoặc định lượng cả ở khu vực tư nhân và nhà nước. Ngoài ra, học viên cũng có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu ở mức độ sâu hơn và trình độ cao hơn.
Chương trình tuyển chọn các ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh TẠI ĐÂY

1. Thời gian học bổ sung kiến thức: 20/12/2018—10/4/2019

2. Hồ sơ bổ sung kiến thức

- Đơn xin học bổ sung kiến thức (theo mẫu đính kèm);

- Bằng tốt nghiệp đại học (bản scan);

- Bảng điểm đại học toàn khóa (bản scan).

Ứng viên nộp hồ sơ bổ sung kiến thức bản mềm tới địa chỉ:  tuyensinh@khoaquocte.vn

Hồ sơ bổ sung kiến thức bản cứng hoàn thiện khi bắt đầu đi học.

3. Danh mục học phần bổ sung kiến thức:

3.1. Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp: ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, và nhóm ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng cần học bổ sung các học phần tương ứng từng chuyên ngành như dưới đây.

  + Ứng viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh chỉ được dự tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

STT

Học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

2

Tài chính doanh nghiệp

3

Tổng cộng

6

   + Ứng viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc nhóm ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng chỉ được dự tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

STT

Học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Nguyên lí marketing

3

Tổng cộng

6

3.2. Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần chỉ được dự tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 04 học phần (12 tín chỉ):

STT

Học phần

Số tín chỉ

1

Nguyên lí Marketing

3

2

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

3

Quản trị học

3

4

Tài chính doanh nghiệp

3

Tổng cộng

12

3.3. Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác chỉ được dự tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ):

STT

Học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

2

Quản trị học

3

3

Tài chính doanh nghiệp

3

4

Kinh tế vi mô

3

5

Nguyên lí kế toán

3

6

Nguyên lí marketing

3

7

Kinh tế vĩ mô

3

Tổng cộng

21

Mọi ý kiến thắc mắc về chương trình học, cách đăng ký học, vui lòng liên hệ :

1. Văn phòng tuyển sinh, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.       ĐT: (024) 367 20 999                  

2. Phòng Đào tạo, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Phòng 302, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội. ĐT: (024) 628 52 312

Hotline 1: 0932 32 32 52               Hotline 2: 0984 08 11 66

Website:        www.is.vnu.edu.vn, www.khoaquocte.vn;

 Email:            tuyensinhthacsi@isvnu.vn  

Văn phòng Tuyển sinh Khoa Quốc tế:

Nhà G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 36720999/ 84 (024) 3557 5992 (18)

Phòng Đào tạoKhoa Quốc tế - ĐHQGHN

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN, Phòng 302, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 36720999/ 84 (024) 3557 5992 máy lẻ (18)

Hotlines0932 32 32 52/ 0984 08 11 66

Websitehttp://is.vnu.edu.vnhttp://khoaquocte.vn

Emailtuyensinhthacsi@isvnu.vn
Lên đầu trangLên đầu trang