Tại sao chọn Khoa Quốc tế

12/9/2015 8:05:34 AM

Các chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đều thuộc loại hình chính quy, tập trung. Các chương trình do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng được xây dựng theo chuẩn của các trường đại học nước ngoài uy tín và được Đại học Quốc gia Hà Nội thẩm định và phê chuẩn. Chương trình do trường đại học nước ngoài cấp bằng đều là chương trình chính quy của các trường đại học có uy tín ở nước ngoài, được các cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại kiểm định, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

 Quy trình tuyển sinh, đào tạo, khảo thí thực hiện đúng theo tiêu chuẩn của các trường đại học đối tác. Việc đào tạo theo chuẩn quốc tế góp phần đa dạng giáo dục đại học; đem mô hình giáo dục tiên tiến, hiệu quả đến Việt Nam; tạo dựng các điều kiện cần và đủ để từng bước tiếp nhận công nghệ đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế.

 9 LÝ DO CHÍNH LỰA CHỌN KHOA QUỐC TẾ

1. Trở thành sinh viên của các trường đại học quốc tế ngay tại Việt Nam.

2. Ngành học phong phú, mô hình đào tạo linh hoạt.

3. Giảng dạy và học tập bằng tiếng nước ngoài.

4. Chương trình, giáo trình, quy trình đào tạo và khảo thí theo chuẩn giáo dục của các trường đại học nước ngoài.

5. Giảng viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy 20% - 70% thời lượng.

6. Trang thiết bị, thư viện hiện đại.

7. Hoạt động ngoại khoá phong phú, bổ ích.

8. Cơ hội nhận học bổng quốc tế và của Khoa.

9. Chi phí hợp lý.

Lên đầu trangLên đầu trang