Sinh viên Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tổ chức rửa xe làm từ thiện 6/28/2016 10:05:23 PM Xem:1127 Tác giả:VNU - International School Trình bày:VNU-IS
Sinh viên Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tích cực tổ chức các hoạt động nhằm quyên góp tiền đi làm từ thiện. 
Lên đầu trangLên đầu trang