Danh Mục Thông Báo

Sinh viên, học viên Khoa Quốc tế nghỉ học đến hết tháng 2/2020

2/14/2020 5:32:51 PM

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra; 

Căn cứ công văn số 514/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 14/02/2020 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội;

Khoa Quốc tế -ĐHQGHN xin thông báo:

1. Sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ đào tạo của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tiếp tục không đến Khoa từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 29/02/2020. 

2. Khoa triển khai học tập trực tuyến cho sinh viên, học viên từ ngày 24/02/2020 và sẽ gửi Hướng dẫn chi tiết về nội dung này tới toàn thể sinh viên, học viên. Người học lưu ý chuẩn bị máy tính có kết nối internet và các phương tiện hỗ trợ cần thiết.

3. Sinh viên, học viên chủ động thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra và thường xuyên theo dõi email của Khoa để nắm bắt đầy đủ các hướng dẫn hoạt động học tập trong thời gian học không tập trung này.
 

Lên đầu trangLên đầu trang