Danh Mục Thông Báo

Sinh viên, học viên Đại học Quốc gia Hà Nội nghỉ học đến hết tháng 2/2020

2/14/2020 4:47:04 PM

Sáng nay, 14/02/2020, ĐHQGHN đã triệu tập cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona 2019 gây ra (tên chính thức do WHO đặt là COVID-19).

Sau khi tổng hợp thông tin, đánh giá, cân nhắc trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, với mục tiêu cao nhất không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh viên, cán bộ và thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội, ĐHQGHN quyết định chính thức như sau:

1. Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/2/2020.

2. Sinh viên Khoa Y - Dược thực hiện theo công văn số 433/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 06/2/2020. Các trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông lên kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình đào tạo theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

3. Kế hoạch tổ chức học bù cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh sẽ do Ban Đào tạo hướng dẫn cụ thể các đơn vị.

Trong thời gian nghỉ học, các đơn vị khuyến khích giảng viên chuẩn bị giáo án điện tử để triển khai giảng dạy trực tuyến, sinh viên sử dụng tài khoản đã được cấp, truy cập vào kho học liệu số của ĐHQGHN tại địa chỉ https://lic.vnu.edu.vn/vi để học tập, nghiên cứu.

Cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị làm việc bình thường theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế và Bệnh viện ĐHQGHN về công tác phòng, chống dịch bệnh, cũng như các nội dung chỉ đạo của ĐHQGHN.

Trong thời gian này, ĐHQGHN khuyến cáo các đơn vị hạn chế hội nghị, hội thảo, tụ tập đông người, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường làm việc.

 

 

Lên đầu trangLên đầu trang