Danh Mục Sự Kiện

Seminar "Giới thiệu tổng quan về phân tích dữ liệu và phân tích dữ liệu trong kinh doanh"

7/31/2019 9:45:31 AM

Ngày 1/8/2019, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức seminar "Giới thiệu tổng quan về phân tích dữ liệu và phân tích dữ liệu trong kinh doanh".

Thời gian: 8h30 - 11h00, ngày 1/8/2019

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Nguỵ Như Kon Tum

Diễn giả: GS.TSKH Hồ Tú Bảo

Nội dung: Diễn giả chia sẻ các khái niệm cốt lõi của khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu trong kinh doanh - một lĩnh vực đang tạo nên cuộc cách mạng số hóa; chiến lược của các quốc gia và thảo luận hướng đi phù hợp cho Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số.

Lên đầu trangLên đầu trang