Rửa xe lấy tiền làm từ thiện, một môn học của sinh viên 7/7/2016 3:22:00 PM Xem:1154 Tác giả:VNU - International School Trình bày:VNU-IS
Tìm việc làm theo nhóm, tiếp cận thực tế để làm từ thiện là một môn học được khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng đã tạo nhiều hứng thú với sinh viên so với kiểu học giáo trình và giảng đường.
Lên đầu trangLên đầu trang