Danh Mục Thông Báo

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 15 năm ngày thành lập Khoa Quốc tế - ĐHQGHN (2002 - 2017)

4/4/2017 4:41:08 PM
Hướng tới kỉ niệm 15 năm ngày thành lập Khoa Quốc tế (24/7/2002 - 24/7/2017), được sự nhất trí của Đảng uỷ và Ban Chủ nhiệm Khoa, Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Quốc tế phát động phong trào thi đua trong toàn thể Cán bộ, viên chức và người lao động (BCVCNLĐ) với 04 nội dung trọng tâm như sau: 

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KQT, trọng tâm là triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm công dân cho người học.
- Động viên CBVCNLĐ vượt mọi khó khăn lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Khoa.
- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Cuộc vận động Hai không: nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội” của Bộ GD& ĐT và cuộc vận động của ngành giáo dục “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

2. Thi đua dạy tốt, phục vụ tốt, nâng cao chất lượng đào tạo:
- Các đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm học sát với chủ đề năm học và chủ đề chuyên môn, thực hiện theo đúng tiến độ, có hiệu quả.
- Mỗi đơn vị và cá nhân ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cơ sở sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”.

3. Tích cực thực hiện các chương trình trọng tâm của công đoàn vì mục tiêu xây dựng môi trường làm việc văn minh, dân chủ, kỉ cương:
 - Công đoàn Khoa phối hợp với Đoàn Thanh niên duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thể thao, văn nghệ trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động. Vận động cán bộ, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia chủ trương xây dựng văn hoá cộng đồng của Khoa.
- Đẩy mạnh các hoạt động nữ công trong giảng dạy chuyên môn và gia đình, tiếp tục triển khai cuộc vận động: Giỏi việc trường, đảm việc nhà và Xây dựng gia đình tiến bộ văn minh hạnh phúc trong nữ cán bộ đoàn viên
- Cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Khoa tiếp tục hưởng ứng phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sử dụng hợp lý và hiệu quả điện, nước, các vật tư trang thiết bị, đảm bảo an toàn nơi làm việc.

4. Tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ, đạt kết quả cao trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Khoa:
Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, cùng với truyền thống đoàn kết nhất trí và ý thức trách nhiệm cao, với tinh thần lập nhiều thành tích chào mừng 15 năm ngày thành lập Khoa Quốc tế, chúng tôi tin tưởng rằng: mỗi cán bộ, viên chức và người lao động sẽ ra sức thi đua để hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết và các cuộc vận động, quyết tâm xây dựng Khoa Quốc tế tiếp tục phát triển vững chắc, trở thành trường Đại học Quốc tế có uy tín, chất lượng cao trong hệ thống ĐHQG./.

Xem toàn văn thông báo tại đây.
Lên đầu trangLên đầu trang