Danh Mục Thông Báo

Phân bố thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội

9/23/2018 9:18:40 AM
Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế Tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã thống nhất với các sở, ngành về số lượng Thủ khoa xuất sắc được phân bổ, cụ thể như sau:

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội: 1 chỉ tiêu

Chi tiết tiêu chí chọn lựa xem tại ĐÂY


Lên đầu trangLên đầu trang