Danh mục tin tức

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10.9.2018 ĐẾN NGÀY 14.9.2018

10/17/2017 8:38:22 AM

THỨ HAI, 10.9.2018

 

8h30 – Hội trường Nguyễn Văn Đạo

PCNK. Nguyễn Quang Thuận dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 Trường Đại học Việt Nhật.

- 16h00 – Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Tiếp và làm việc với GS. Joshua Park – Giảng viên Khoa Luật, ĐH Harvard (Mỹ).

Thành phần: PCNK. Nguyễn Quang Thuận, lãnh đạo phòng CTHSSV.

THỨ BA, 11.9.2018

 

- 9h00-  Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

PCNK. Nguyễn Quang Thuận làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo.

Thành phần: PCNK. Nguyễn Quang Thuận, lãnh đạo Phòng Đào tạo.

- 15h00 – Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Hội thảo đề án xây dựng môi trường tiếng Anh

Thành phần: Ban Chủ nhiệm Khoa, lãnh đạo các đơn vị, tổ soạn thảo đề án

Chuẩn bị: Tổ đề án

THỨ TƯ, 12.9.2018

 

- 8h30 – Phòng ISpace

Họp Hội đồng Thanh lý tài sản.

Thành phần: PCNK. Trần Anh Hào, ThS. Nguyễn Phan Quang, ThS. Nguyễn Thị Tân, ThS. Đặng Đức Trường, CV. Lê Thị Sen, CV. Nguyễn Thị Xuân, CV. Nguyễn Hữu Khánh.

- 9h00 – Hội trường Nguyễn Văn Đạo

PCNK. Nguyễn Quang Thuận dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 Khoa Luật.

- 14h00 – Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

PCNK. Nguyễn Quang Thuận làm việc với Phòng CTHSSV

Thành phần: PCNK. Nguyễn Quang Thuận, lãnh đạo Phòng  CTHSSV,  bộ phận CTSV

 

- 15h00 – Hội trường Nguyễn Văn Đạo

PCNK. Nguyễn Quang Thuận làm việc với BCH Đoàn Khoa về kế hoạch năm học và hoạt động chào tân sinh viên

Thành phần: Lãnh đạo Phòng CTHSSV, ThS. Nguyễn Phan Quang, BCH Đoàn Khoa.

Chuẩn bị: Đoàn Thanh niên

 

CHỦ NHẬT, 16.9.2018

 

- 9h00 – KiCoworking Space tầng 4 Time Tower Lê Văn Lương

PCNK. Nguyễn Quang Thuận dự Tọa đàm hướng nghiệp "Trekking from VNU-IS camp to Accountancy-Audit mountaintop".