Danh mục tin tức

Tên bộ môn: Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Địa chỉ: Phòng 408, Khoa Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 37)

Website: http://khoaquocte.vn/p/khtn

Email: khtncn_isvnu@googlegroups.com

Vị trí, chức năng: Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ là một đơn vị chuyên môn thuộc Khoa Quốc tế, thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và các hoạt động khác có liên quan.

Phó Chủ nhiệm Khoa phụ trách Bộ môn: TS. Nguyễn Quang Thuận

Phó Chủ nhiệm Bộ môn:  

+ TS. Trần Thị Oanh

+ TS. Lê Đức Thịnh

Giáo vụ Bộ môn: Nguyễn Quỳnh Hương

1. Hoạt động đào tạo

a) Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã công bố;

b) Tham mưu tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Khoa;

c) Kết nối với doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước để tạo điều kiện cho sinh viên được tham quan thực tế, thực tập, làm dự án nghiên cứu và tư vấn tuyển dụng.

d) Tổ chức diễn đàn trao đổi giữa sinh viên với doanh nghiệp để tư vấn nghề nghiệp và định hướng đầu ra cho sinh viên.

đ) Làm việc với doanh nghiệp và đối tác để thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của thị trường lao động.

e) Tư vấn phát triển kiến thức, kỹ năng cho sinh viên để đáp ứng với nhu cầu tuyển dụng, làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp

f) Tạo điều kiện cho sinh viên được học, sử dụng công nghệ, thực hành về phần cứng, phần mềm và hệ thống thông tin đang có trên thị trường.

g) Tăng cường trao đổi học thuật với giảng viên và đối tác nước ngoài để nâng cao chất lượng giảng dạy và tiêu chuẩn hóa các chương trình liên kết.

h) Chịu trách nhiệm chuyên môn, nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, phương pháp giảng dạy đối với các chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Khoa.

 

2. Hoạt động khoa học công nghệ (KH&CN)

a) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động KH&CN, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức KH&CN, thực hiện các dịch vụ KH&CN, sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

 

Hiện nay các cán bộ của Bộ môn đã chủ nhiệm 1 đề tài cấp nhà nước và nhiều đề tài cấp Bộ ngành và ĐHQGHN.  Hoạt động này vừa góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo tại Khoa, vừa giúp chuyển giao công nghệ, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong giảng dạy và nghiên cứu.

 

Một số hướng nghiên cứu trọng tâm của Bộ môn:

-       Hệ thống thông tin trong y tế, khai thác hầm mỏ, giáo dục

-       Mạng cảm biến không dây

-       Khai phá dữ liệu

-       Toán/Tin ứng dụng.

-       Toán cho kinh doanh – quản lí và tài chính


STT

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Quang Thuận

Tiến sĩ

Phó Chủ nhiệm Khoa, Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn

thuannq@isvnu.vn

2

Trần Thị Oanh

Tiến sĩ

Phó Chủ nhiệm

oanhtt@isvnu.vn

3

Lê Đức Thịnh

Tiến sĩ

Phó Chủ nhiệm

thinhld@isvnu.vn

4

Lê Duy Tiến

Thạc sĩ

Giảng viên

Ldtien82@gmail.com

 

5

Nguyễn Hải Thanh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

 

nhthanh.ishn@isvnu.vn

 

6

Lê Trung Thành

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chủ nhiệm Khoa

thanh.le@isvnu.vn

7

Nguyễn Thanh Tùng

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

tungnt@isvnu.vn

8

Nguyễn Quỳnh Hương

Thạc sĩ

Chuyên viên, Giáo vụ

huongnq@isvnu.vn