Danh mục tin tức

Các học phần giảng dạy

1. Nhóm môn học về Khoa học Tự nhiên

(Dành cho các chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế; Kế toán, Phân tích và Kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lí; Tin học và Kĩ thuật Máy tính)

STT

Tên môn học

1

Toán cao cấp

2

Lí thuyết Xác suất và Thống kê Toán

3

Toán Kinh tế

4

Thống kê Kinh tế

5

Toán Tài chính

6

Đại số và hình giải tích

7

Giải tích 1, 2

8

Vật lí 1, 2

9

Logic toán và Lí thuyết thuật toán                                   

10

Phương pháp số

11

Toán rời rạc

12

Các phương pháp định lượng trong quản lí

 

2. Nhóm môn học về Công nghệ thông tin

(Dành cho các chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế; Kế toán, Phân tích và Kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lí; Tin học và Kĩ thuật Máy tính)

 

STT

Tên môn học

1

Tin học cơ sở

2

Đại cương về mạng máy tính

3

Hệ thống thông tin trong tổ chức

4

Tạo lập và quản lí Web

5

Các hệ cơ sở dữ liệu

6

Đổi mới công nghệ thông tin và kinh doanh

7

Khai phá dữ liệu & phân tích kinh doanh

8

Mobile & công nghệ diện rộng

9

Các công nghệ dựa trên nền công nghệ thông tin

10

Quản lí và các hệ thống thông tin

11

Đại cương về phát triển các hệ thống hướng đối tượng

12

Mô hình hóa và thiết kế các hệ thống thông tin

13

Quản trị dự án

14

Các giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp

15

Các hệ thống thông tin doanh nghiệp

16

Các nguyên lí an toàn thông tin

17

Phân tích kinh doanh hỗ trợ ra quyết định

18

Thiết kế đa phương tiện và phát triển Web

19

Thương mại điện tử

20

Phát triển cơ sở dữ liệu nâng cao

21

Lập kế hoạch và hạ tầng công nghệ thông tin

22

Các quy trình và công nghệ ngân hàng bán lẻ

23

Các quy trình và công nghệ thanh toán điện tử

24

Thương mại mobile

25

Khung kiến trúc Dot Net  

26

Lập trình Java

27

Các hệ hỗ trợ ra quyết định

28

Các hệ thống thông tin toàn cầu

29

Quản trị an toàn thông tin

30

Kho dữ liệu và phân tích kinh doanh

31

Trí tuệ nhân tạo

32

Phát triển các hệ thống thông tin nâng cao

33

Hệ điều hành

34

Lập trình hợp ngữ

35

Cơ sở dữ liệu

36

Kĩ thuật lập trình

37

An toàn thông tin

38

Công nghệ phần mềm

 

3. Nhóm môn học về Kĩ thuật máy tính

(Dành cho các chương trình đào tạo Tin học và Kĩ thuật Máy tính)

 

STT

Tên môn học

1

Lí thuyết tín hiệu

2

Kĩ thuật điện

3

Kĩ thuật điện tử

4

Nguyên lí các hệ thống tính toán

5

Kiến trúc máý tính

6

Nguyên lí điều khiển

7

Xử lí tín hiệu số

8

Thiết kế mạch tích hợp số

9

Hệ thống vi xử lí

10

Mạng máy tính và viễn thông

11

Hệ thống truyền tin

12

Bộ nhớ máy tính

13

Mạng cục bộ

14

Mô phỏng thiết kế mạch

15

Máy tính và thiết bị ngoại vi

16

Kĩ thuật đồ họa máy tính

17

Mô hình hóa

18

Cơ sở lí thuyết độ tin cậy

19

Đo lường và điều khiển bằng máy tính

20

Hệ thống nhúng và vi điều khiển

21

Truyền thông số và mã hóa

22

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

23

Đo lường, đánh giá chuẩn và xác thực

24

Tính toán phân tán